• Det er fordi summen for de sju første månedene er for 30 dager, mens summen for de neste fem er for 31 dager. Du betaler altså for en dag mer de siste fem månedene. Til sammen blir det 365 dager.