• Mange avgjør dette valget på bakgrunn av alder og verdi på bilen. Har du en eldre bil med lav verdi holder det kanskje med delkasko eller ansvarsforsikring. Har du en ny og dyr bil bør du vurdere kasko eller toppkasko. Har du lån med pant i bilen er det ofte et krav til minimum kasko.

  Delkasko inkluderer ansvarsforsikringen, men dekker i tillegg skader som følge av:

  Delkasko er en god bilforsikring, men hvis du ønsker å få dekket skader på egen bil som følge av kollisjon og utforkjøring må du ha kasko eller toppkasko. Kasko dekker i tillegg skader på egen bil som følge av:

  • Sammenstøt
  • Utforkjøring
  • Velting
  • Hærverk 
  • Andre tilfeldige ytre påvirkninger


  For full oversikt se: Hva dekker bilforsikringen?