• Hvis du skal ha penger tilbake, tar det cirka 2-3 virkedager fra saken er ferdig behandlet til du har pengene på konto. Hvis pengene skal overføres til en konto hos oss, kan de komme samme dag.

    I noen oppgjørssaker får du en mail med informasjon samme dag som saken er ferdig behandlet.