HR og Organisasjon

Våre rådgivere

Marianne Thorsdal
Banksjef HR og Organisasjon
94523535
Mads Aas
Rådgiver HR og Organisasjon
90077224
Tim Jordsmyr Holm
Rådgiver HR og Organisasjon
40874399
Ragnhild Streitlien
Rådgiver HR og Organisasjon
48126200