Økonomi og finans

Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360
Mona Storbrua
Økonomisjef
91639833
Olav Holte
Controller
92015908
Agne Pupsyte
Controller
96669139
Ellen Åkredalen
Rådgiver Økonomi
92429735
Tom Olaf Hammervold
Controller Analyse
97047184

Sikkerhet og eiendom

Stein Bredesen
Sikkerhets- og eiendomssjef
90679966
Jan Berge
Eiendomsforvalter
91812334
Martin Melfald Kristiansen
Rådgiver Sikkerhet
93080395
Geir Løfgren
Driftsleder
99300131
Marianne Olsen
Rådgiver Sikkerhet
90647623
Trine Lise Vinje
Koordinator Eiendomsdrift
93051219
Thomas Wattenberg
Rådgiver Sikkerhet og Eiendom
41338152
Olav Øverland
Driftsleder
97159843