Per Halvorsen
Administrerende direktør
00 00 00 00