• Beløpsgrensen for varekjøp er 5000 kroner i løpet av 4 dager, og for minibankuttak er det 1000 i løpet av 4 dager. 

    Det er ingen øvre grense for hvor mye penger som kan settes inn på kortet.