• Prisene for å ta ut penger varierer. Oversikten over prisen på det kortet du har, finner du i prislisten.