• Myndighetene har bestemt at bankene ikke skal låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Det betyr at du må ha 15 prosent egenkapital. I tillegg må du dekke omkostningene ved å kjøpe bolig.

    • Du kan spare, f.eks. på BSU (Boligsparing for ungdom).
    • Familie kan hjelpe deg med ved å gi deg pengene du trenger som en gave (forskudd på arv).
    • Familie kan gi deg et privat lån.
    • Banken kan gi deg lån til egenkapitalen, men det krever at noen kan hjelpe deg, ved å gi banken tilleggssikkerhet i sin egen bolig. Denne formen for tilleggssikkerhet heter realkausjon.