• Vise priser før og nå med eksempler. Bankene kan også legge inn tabell med priser, eller pdf med priser før/nå.