• For å ta ut penger fra aksjesparekonto må du gå inn i nettbanken eller mobilbanken, til menypunktet «Sparing»
  Velg «Aksjesparekonto»
  Velg «Konto»
  Velg «Ta ut av aksjesparekonto»
  Fyll ut overføringsskjema
  Velg «Overfør beløp»

  Har du akkurat solgt fond i aksjesparekonto? Husk at det tar inntil seks virkedager før penger er tilgjengelig på din konto.

  Her finne du en forklaring til hvordan du selger fondsandeler i aksjesparekonto.