VPS - Viktige dokumenter

SpareBank 1 Verdipapirservice AS formidler dine ordre om tegning eller innløsning av verdipapirer på vegne av banken. 


Kundeavtale

Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1 Telemark.


Provisjon til banken

SpareBank 1 Telemark får en andel av provisjonen når du kjøper eller selger verdipapir. Her kan du se hvor stor andel dette utgjør for de ulike tilbyderne.


Retningslinjer for ordreutførelse- og allokering

SpareBank 1 Verdipapirservice følger disse retningslinjene for å oppfylle kravene i Lov om verdipapirhandel.


Alminnelige forretningsvilkår SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Handler du gjør følger disse vilkårene, og ved å inngå en handel godtar du disse vilkårene. 


Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter og verdipapirer i SpareBank 1 Telemark

Handel med verdipapir og finansielle instrumenter er strengt regulert. Når du gjør handler med oss følger vi disse retningslinjene.