SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Søknad om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

Skjemaet kan du benytte dersom du søker til et enkelt og lite omfattende prosjekt. Søker du støtte til et større prosjekt med vedlegg og omfattende prosjektbeskrivelse kan du sende dette til daglig leder, Dag Engen på mailadresse: dag.engen@rhbank.no. Kan også kontaktes på tlf: 415 68 668

Navn: *
Adresse: *
Postnr.: *
Sted: *
Telefon dagtid: *
Mobil nr.: *
E-post: *
Beskrivelse av prosjektet: *
Finansieringsplan: *
Vurdering av forretningspotensialet: *
Ønsker støtte til: *
Hvorfor bør du få støtte?: *
Andre forhold/kommentarer:
Avbryt
 

Vi har ikke registrert aktivitet på en stund, og du vil snart bli logget ut.
Trykk OK for å fortsette i nettbanken