Påmelding

Dette er SpareBank 1 Ringerike Hadeland sine arrangementer.


Hvilke muligheter vil ny vei og bane gi oss?  

7. juni legges det frem en flertallsinnstilling i Stortinget for Nasjonal transportplan for de neste 4 årene. Hva er det egentlig som står i den? Vi får hjelp til å tolke hva det betyr for oss, regionen vår og våre vekstmuligheter.

Vi har med oss Terje Dahlen som er daglig leder i Ringerike Næringsforum og er tidligere ass. rådmann i Ringerike kommune. Han har bred erfaring fra offentlig og privat virksomhet. 


Jarle Snekkestad er utviklingsleder i Gjøvikregionen. Har drevet med utvikling og prosjektledelse i samferdselsalliansen Stor-Oslo Nord, har vært rådmann, fylkesplanlegger og næringsrådgiver.

----

NæringsPuls er et nettverk fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland som skal være til påfyll og inspirasjon gjennom året. NæringsPuls er åpent for alle, er gratis og du melder deg på pr arrangement.