Lukk vinduet

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 SMN

Skriv ut
BETALING PRIS
Gebyrfrie tjenester  

Hos oss får du både bankkort og kredittkort1. Du betaler 275 kroner årlig for bankkortet og får følgende tjenester gratis:

  • Varekjøp med bankkort og kredittkort i Norge og utlandet
  • Regningsbetaling fra brukskonto i nettbank, telefonbank og mobilbank
  • Uttak av kontanter i SpareBank 1s minibanker med bankkort
  • Reise- og avbestillingsforsikring når 50 % av reisekostnadene er betalt med kredittkortet
  • Lik PIN-kode på bankkort og kredittkort

Kunder mellom 13 og 17 år betaler ingen årsavgift for bankkortet.

1 Kredittkort forutsetter en kredittvurdering og alder over 18 år. 
Nettbank  
Innenlands betaling fra brukskonto 0 kr
Overføring mellom egne konti * 0 kr
Tilsendt kvittering/oblat 15 kr
SMS-varsling til mottaker ved betaling 15 kr
Bestilling av bankremisse 80 kr
Postal forsendelse av dokumenter 15 kr
Endring av beløpsgrense 0 kr
Engangskode på mobil for innlogging i nettbank/mobilbank 0 kr
Kodebrikke for innlogging i nettbank/mobilbank 100 kr
* Overføring fra sparekonto ut over 12 uttak per år 100 kr
Betaling til utlandet via nettbank  
SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS.
Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager. 1)
30 kr
Øvrige ordinære betalinger 70 kr
Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode 100 kr
Hasteoverførsel, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK inntil 3.000.000 350 kr
Hasteoverførsel, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK over 3.000.000 1000 kr
Inngående betalinger fra utlandet, i EURO og SEK 20 kr
Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta inntil 2000 kr 50 kr
Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta over 2000 kr 100 kr
Reklamasjoner, purringer (omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg) min. 400 kr
Kansellering av betalingsoppdrag 500 kr
Telefaks- eller e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 150 kr
Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger
+ utenlandske omkostninger
100 kr
1) Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker:
- IBAN og BIC for betalinger til EU/EØS
- Valutadokumentasjonskode
- Delte omkostninger mellom avsender og mottaker
Kunden får kreditvalutering en virkedag etter at SpareBank 1 SMN har mottatt beløpet (pengene er disponible på kundens konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet).
Mobilbank  
Innenlands betaling 0 kr
Overføring mellom egne konti i banken * 0 kr
SMS-varsling til mottaker ved betaling 15 kr
* Overføring fra sparekonto ut over 12 uttak per år 100 kr
SMS-tjenester  
Spørre- og varslingstjenester og overføring mellom egne konti i banken (13-17 år) 0 kr
Spørre- og varslingstjenester og overføring mellom egne konti i banken (18 år og eldre) 3 kr
Godkjenning av eFaktura 3 kr
Telefonbank  
Innenlands betaling 0 kr
Overføring mellom egne konti i banken * 0 kr
Stoppe og starte betaling 0 kr
Spørretjenester 4 kr
Tilsendt kvittering/oblat 15 kr
Bestilling av kontoutskrift 30 kr
* Overføring fra sparekonto ut over 12 uttak per år 100 kr
Bankkort  
Årspris Visa bankkort med legitimasjon 323 kr
Årspris Visa bankkort uten legitimasjon 275 kr
Årspris bankkort for ungdom og bankkort for barn 0 kr
Varekjøp i Norge og utlandet1 0 kr
Kontantuttak i SpareBank 1s minibanker 0 kr
Kontantuttak i andre bankers minibanker 7 kr
Kontantuttak i utlandet1 35 kr
Uttak av valuta i SpareBank 1s minibanker 20 kr
Uttak av valuta i SpareBank 1s minibanker for ikke-kunder 50 kr
Innskudd av kontanter i SpareBank 1s innskuddsautomater2 0 kr
Nødkort/nødkontanter i utlandet 0 kr
Erstatte ødelagt eller mistet bankkort 100 kr
Erstatte ødelagt eller mistet bankkort for barn 0 kr
1 Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Visa pluss et valutapåslag (kurspåslag) på. 1,75 %. 
2 Gjelder privatkunder. For firma, lag og foreninger benyttes nattsafe. 
Kredittkort  
Årspris 0 kr
Varekjøp i Norge og utlandet1 0 kr
Kontantuttak i minibanker i Norge og utlandet 35 kr
+ 1 % av uttaket
Kontantuttak over skranke i Norge og utlandet 75 kr
+ 1 % av uttaket
Overføre fra kredittkort til konto 1 % av overført beløp
min. 25 kr
Administrasjonskostnader på faktura 35 kr
Nominell rente per måned 1,80 %

Effektiv rente pr år for kunder som mottar eFaktura

23,90 %

Effektiv rente pr år ved papirfaktura: 10.000 kr

27,21 %

Effektiv rente pr år ved papirfaktura: 20.000 kr

25,55 %

Effektiv rente pr år ved papirfaktura: 30.000 kr

25,00 %
Rentefri kreditt inntil 45 dager
1 Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til MasterCard pluss et valutapåslag (kurspåslag) på. 1,75 %. 
Brevgiro  
Betaling per BrevGiro, porto kommer i tillegg 12 kr
Tilsendt kvittering, per stk 8 kr
Tjenester utført over skranke  
Priser for andre bankers kunder (uten konto i banken) er angitt i parentes. 
Giro  
Innløsing av giro 75 kr (150 kr)
Betaling med giroblankett 60 kr (150 kr)
Betaling med giroblankett uten mottakers konto 75 kr
Retur av kvittering pr post 8 kr
Manuell betaling til utlandet  
Ordinær overførsel manuelt mottak 350 kr
Hastebetalinger, beløp med motverdi inntil NOK 3.000.000 500 kr
Hastebetalinger, beløp med motverdi over NOK 3.000.000 1150 kr
Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode 100 kr
Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde 400 kr
Kansellering av betalingsoppdrag 500 kr
Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 150 kr
Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet 100 kr
Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent. 
Sjekker og bankremisser  
Utstedelse av bankremisse/gavesjekk 100 kr
Utstedelse av valutasjekk 300 kr
Innløsing av bankremisser og sjekker 0 kr (150 kr)
Innløsing av 3. mannssjekk trukket på annen bank 75 kr
Øvrige tjenester utført over skranke  
Overføring mellom egne konti 15 kr
Overføring annen bank 60 kr
Faste overføringer til annen betalingsmottaker, per overføring 10 kr
Utskrift av bilag 30 kr
Avslutning av konto 30 kr
Betalingstjenester for kunder uten FRI  
Årspris bankkort 200 kr
Kontantuttak i SpareBank 1s minibanker 4 kr
Kontantuttak i forbindelse med varekjøp 4 kr
Bruk av kortet ved varekjøp i Norge og utlandet 4 kr
Elektronisk giro betalt via nettbank, mobilbank, telefonbank 4 kr
Betalingstjenester fra sparekonto eller flexilån  
Elektronisk giro betalt via nettbank, mobilbank eller telefonbank der sparekonto eller flexilån blir belastet 4 kr
Valuteringsregler  

Ved innbetaling av kontanter på konto stilles beløpet til rådighet for kunden med valuteringsdag umiddelbart etter at banken har mottatt midlene.

Kunden får kreditvalutering en virkedag etter at Sparebank 1 SMN har mottatt beløpet (pengene er disponible på kundens konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet).

Ved annen godskriving av konto er valuteringsdag for godskrivingen senest virkedagen når beløpet blir godskrevet konto.

Valuteringsdag for belastning av konto er tidligst tidspunktet når beløpet belastes kontoen.

LÅN (gjelder fra 3. mai 2017)
VEILEDENDE PRISER
Pris gjelder lån som  kvalifiserer for Boligkreditt.  
Flexilån inntil 60 % av verdigrunnlaget  
Fra 3.000.000 kroner Nom. rente:
2,55 %
Fra 2.000.000 - 2.999.999 kroner Nom. rente:
2,75 %
Fra 1.000.000 - 1.999.999 kroner
Nom. rente:
3,10 %
Effektiv rente vil avhenge av hvor stor del av rammen som benyttes. 
Boliglån inntil 70 % av verdigrunnlaget  
Fra 3.000.000 kroner Nom. rente:
2,60 %
Fra 3.000.000 kroner Eff. rente:
2,67 %
Fra 2.000.000 - 2.999.999 kroner Nom. rente:
2,80 %
Fra 2.000.000 - 2.999.999 kroner Eff. rente:
2,89 %
Fra 1.000.000 - 1.999.999 kroner Nom. rente:
3,15 %
Fra 1.000.000 - 1.999.999 kroner Eff. rente:
3,28 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på henholdsvis 1,5, 2,5 og 3,5 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 2950 kroner og termingebyr 50 kroner. 
LOfavør Boliglån inntil 80 % av verdigrunnlaget
Fra 3.000.000 kroner Nom. rente:
2,60 %
Fra 3.000.000 kroner Eff. rente:
2,67 %
Fra 2.000.000 - 2.999.999 kroner Nom. rente:
2,80 %
Fra 2.000.000 - 2.999.999 kroner Eff. rente:
2,89 %
Fra 1.000.000 - 1.999.999 kroner Nom. rente:
3,15 %
Fra 1.000.000 - 1.999.999 kroner Eff. rente:
3,28 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på henholdsvis 1,5, 2,5 og 3,5 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 0 kroner og termingebyr 50 kroner. 
Boliglån for unge (under 34 år)  
Lån inntil 85 % av kjøpesum Nom. rente:
2,50 %
Lån inntil 85 % av kjøpesum Eff. rente:
2,59 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 2950 kroner og termingebyr 50 kroner. 
LOfavør Boliglån UNG (under 34 år)
Lån inntil 85 % av kjøpesum Nom. rente:
2,30 %
Lån inntil 85 % av kjøpesum Eff. rente:
2,39 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 0 kroner og termingebyr 50 kroner. 
Førstehjemslån for unge (under 34 år som skal kjøpe første bolig)
Lån inntil 85 % av kjøpesum Nom. rente:
2,35 %
Lån inntil 85 % av kjøpesum Eff. rente:
2,44 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 mill. kr med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 2.950 kr og termingebyr 50 kr.
Førstehjemslån for LO-medlemmer (under 34 år som skal kjøpe første bolig)
Lån inntil 85 % av kjøpesum Nom. rente:
2,15 %
Lån inntil 85 % av kjøpesum Eff. rente:
2,22 %
Fastrentelån for unge (under 34 år) inntil 85 % av markedsverdi egen bolig
Våre priser avhenger samlet belåningsgrad og gjeldsgrad, og er fra:  
3 års binding Nom. rente 2,56 %
Eff. rente: 2,65 %
5 års binding  Nom. rente: 2,92 %
Eff. rente: 3,02 %
10 års binding Nom. rente: 3,58 %
Eff. rente: 3,70 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 2950 kroner og termingebyr 50 kroner.
Fastrentelån inntil 60 % av markedsverdi egen bolig 
Fra 1.000.000 kroner: 
3 års binding  Nom. rente 2,56 %
Eff. rente: 2,65 %
5 års binding  Nom. rente: 2,92 %
Eff. rente: 3,02 %
10 års binding  Nom. rente: 3,58 %
Eff. rente: 3,70 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 2950 kroner og termingebyr 50 kroner.
Fastrentelån inntil 85 % av markedsverdi egen bolig
Fra 1.000.000 kroner: 

3 års binding 

Nom. rente: 2,86 %
Eff. rente: 2,96 %
5 års binding  Nom. rente: 3,22 %
Eff. rente: 3,33 %
10 års binding  Nom. rente: 3,88 %
Eff. rente: 4,01 %
Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 mill. kroner med 25 års nedbetalingstid og en etableringskostnad på 2950 kroner og termingebyr 50 kroner.
Byggelån  
Inntil 85 % av verdigrunnlaget Nom. rente: 6,25 %
Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes.  
Etableringskostnad PRIS 
Avdragslån med sikkerhet fra 1950 - 6000 kr
Avdragslån uten sikkerhet 750 kr
Flexilån fra 2650 - 6000 kr
Byggelån  fra 5000 - 20000 kr
Avdragslån med pant i fritidseiendom i Sverige fra 5000 - 9000 kr
Valutalån fra 5000 - 9000 kr
Lån til kjøp av båt fra 3500 - 5000 kr
Endre fra flytende til fast rente 1000 kr
Etableringskostnad kan fravikes ved mindre lånebeløp.
Omkostninger ved sikkerhetsstillelse  
Per pantesikkerhet  1000 kr
Offentlige omkostninger:  
   Tinglysing av pantedokumenter i fast eiendom 525 kr
   Tinglysing av pantedokumenter i borettslag 430 kr
   Tinglysing av pantedokumenter i løsøre (salgspant) 1473 kr
   Tinglysing av pantedokumenter ved refinansiering (annen finansieringsinstitusjon) innenfor samme låneramme 200 kr
Administrasjonskostnad  
Flexilån 0,06 %  per kvartal beregnes av innvilget låneramme. Månedlig kapitalisering.
Avdragslån * 50 kr per måned
Byggelån 0,33 % per kvartal
beregnes av innvilget låneramme - belastes byggelånet
Forsinket betaling  
Terminutsettelse per gang 450 kr
Avdragsfrihet per gang 450 kr
Overtrekk/purregebyr  
Overtrekksprovisjon per kvartal eller deler derav 2 %
Førstegangspurring 67 kr
Inkassovarsel 67 kr
Overføring eksternt inkassobyrå - minimum 67 kr
Overtrekksrente 18,00 %
Forsinkelsesrente 8,75 %
Depotomkostninger ved endring av løpende lån  
Prioritetsvikelse 750 kr
Pantefrafall 750 kr
Endre/bytte sikkerheter 750 kr
Nedkvittering 500 kr
SPARING (gjelder fra 1. juni 2017)  
Boligsparing for ungdom (BSU) Rente
Rente 3,10 %
Fra 36 år endres renten automatisk til samme betingelser som på sparekonto.  
Boligsparing for ungdom God start Rente
Rente 1 6,20 %
Sparekonto Rente
Kr 50.000 og over 0,70 %
Kr 0 - 49.999 0,10 %
Sparekonto ungdom fra 13 til 25 år Rente
Fra første krone 0,80 %
Sparekonto Labb og Line, fra 0 til 13 år Rente
Fra første krone 0,80 %
3 måneders fastrenteinnskudd, utløpsdato 27.09.2017

Rente

Minsteinnskudd 250.000 1,45 % 
12 måneders fastrenteinnskudd, utløpsdato 27.06.2018 Rente
Minsteinnskudd 250.000 1,80 % 
Plasseringskonto Rente
Fra kr 50.000 - 500.000 0,20 %
Fra kr 500.000 - 750.000 0,65 %
Fra kr 750.000 0,85 %
Plasseringskonto pluss Rente
Rente kr 1.000.000 og over 1,05 %
Rente kr 0 - 999.999 0,10 %
For beløp over 8 mill. kroner - ta kontakt med rådgiver  
Depositumskonto Rente 
Rente ved opprettelse i nettbanken (fra første krone) 0,20 %
(nom. rente 0,1996 %)
Rente ved opprettelse i bankkontoret (fra kr 50.000 og over) 0,20 %
(nom. rente 0,1996 %)
Rente ved opprettelse i bankkontoret (fra kr 0 - 50.000) 0,10 %
Etableringsomkostninger ved opprettelse i nettbanken
350 kr
Etableringsomkostninger ved opprettelse i bankkontoret
1250 kr
Brukskonto Rente
Rente 0,10 %
1 Boligsparing for ungdom God start får du hvis du ikke har hatt BSU før, og kun når du oppretter konto i nettbanken. Renten gjelder for innskudd som du gjør i 2016, på sparebeløp inntil 25.000 kroner totalt.
For alle kontotyper, med unntak av BSU og bankinnskudd 3 og 12 måneder, godskrives renten månedlig. Det medfører at effektiv rente vil være høyere enn nominell rente. Renten beregnes fra første krone.

Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, for tiden 18 % p.a.

Uttaksbegrensninger: Sparekonto (alle typer): 12 frie uttak per år. Deretter beregnes uttaksgebyr med kr 100,- per gang. Uttaksgebyret påvirker den effektive rente slik at den blir lavere enn den nominelle.

Avslutning av konto kr 30,-. Dette gjelder ikke BSU og Depositumkonto. 
Aksjehandel via nettbank  
Klikk her for priser på aksjehandel  
VERDIPAPIRTJENESTER / VPS-KONTO PRIS
Transaksjonskostnader  
Opprettelse og endring av verdipapirkonto Gratis
Overførsel av verdipapirer mellom konti per papir 100 kr
Overførsel av totalbeholdning til annen konto 150 kr
Etablering av handels- og spørrefullmakt til megler 150 kr
Frigivelse av verdipapir til annen megler 100 kr 
Oppbevaring av verdipapirer  
Årsavgift beregnes ut fra markedsverdi  (aksjer) og ligningsverdi (obligasjoner) per 31.12 
Verdi under 100.000 kr Gratis
Kr 100.000 - kr 1.000.000 250 kr
Overskytende per påbegynt million 125 kr
Andre tjenester  
Bestilling av ekstra årsoppgave siste år Gratis
Bestilling av årsoppgaver eldre enn siste år 300 kr
Bestilling av andre eldre opplysninger Pris avtales

 

 
Sist endret 31.05.2017