Lukk vinduet

PRISER PR 26.04.2010

Skriv ut

 

Prisliste
For nye lån gjelder renten fra 26.04.10. For innskudd, eksisterende lån og kreditter gjelder renten fra 14. juni.
 
AvtaleGiro/ eFaktura Pris
Standard pris 0
Bankboks Pris
Leie per år (5 ulike størrelser) Fra 200,- til 550,-
Brevgiro  
BrevGiro pr. giro* 10 
BrevGiro belastet honnørkonto 0
BrevGiro kvitteringsliste 20
BrevGiro - oblatkvittering 10
BrevGiro uten mottakerkonto 75 
* Honnør-kunder betaler kun porto for brevgiro.  
Faste oppdrag Pris
Overføring til egen/ annen konto uten melding 0
Kvittering, pr melding 10
Generelle vilkår  
Renteregning/valuteringsregler: SpareBank 1 Hallingdal bruker 365 dager i året når renter beregnes (skuddår - 366 dager) Når det gjelder valuteringsregler, viser vi til finansavtaleloven - Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag i forbrukerforhold. Brosjyren kan hentes i banken eller sendt en forespørsel via e-post.  
Giro Pris
Giro - belastet konto 40 
Giro - belastet honnørkonto 10 
Giro - skatt/mva 40 
Giro - betalt kontant kasse 75 
Giro - når mottakerkonto mangler 75 
MobilBank SMS Pris
MobilBank SMS* Kr 3 pr mld
NettBank Pris
NettBank, Giro per stk.* 1,5
NettBank, overføring mellom egne konti 0
NettBank, årsavgift* 100 
NettBank, faste overføringer lagt opp i NettBank  10
Overføring til utlandet i Nettbank 50
Ekstra kortleser for BankID 50 
NettBank, oblatkvittering (medlemskort o.l) 10
NettBank, bestilling av kontoutskrift/årsoppgave 0
* 13t18, 18t30, Aktiv og Nyt livet-kunder betaler ikke årsgebyr eller transaksjonspris for nettbank.  
Bankremisse og Gavesjekk Pris
Bankremisse 15
Gavesjekk med omslag 30 
SpareBank 1 Betalingskort Pris
Bruk i minibank/ betalingsterminal 0
Årsavgift 275
SpareBank 1 kort Gull Pris
Kontantuttak i kasse 75 kr+1% av uttak
Renta per måned nominell (beregnet av benyttet kreditt) 1,80 %
Varekjøp (inn-/utland) 0
Kontantuttak i minibank inn-/utland 35 kr + 1% av uttak
Årsavgift 0
SpareBank 1 kort VISA Pris
Bruk i SpareBank 1 minibank* 0
Bruk i annen minibank* 5
Betalingsterminal* 1
Visakjøp inn-/utland* 2
Visa kontantuttak i utlandet* Kr 29 + 0,5% av uttak
Årsavgift 275
* Kunder med fordelsprogram betaler kun årsavgift på kortet. All annen bruk er kostnadsfri, også bruk i utlandet.  
SpareBank 1 kort VISA Electron Pris
VISA varekjøp 2
Bruk i SpareBank 1 minibank 0
Bruk i annen ?' 5
Kontantuttak i utlandet* Kr 29 + 0,5% av uttak
Årsavgift med legitimasjon 100
Årsavgift uten legitimasjon 275 
* Kunder med fordelsprogram betaler kun årsavgift på kortet. All annen bruk er kostnadsfri, også bruk i utlandet.  
TeleBank Pris
Årsavgift* 100 
Giro per stk* 1
Overføring mellom egne konti* 0
Oblatkvittering (medlemskort o.l) 10
Stoppe/sperre betaling* 0
Bestilling av utskrift/årsoppgave til fax 10
* Kunder med fordelsprogram betaler ikke årsgebyr eller transaksjonspris for telebank.  
Utenlandske overførsler Pris
Hasteoverføring 400
Overføring fra utlandet fra kr 60
Overføring til utlandet, inntil kr 60.000 150
Overføring til utlandet, over kr 60.000 200 
Stoppe/tilbakekalle overføring til utlandet fra 250 + omk. Utland
Tillegg når avsender betaler mottakers gebyr 190
Tillegg for overføring via tredjelands valuta 30
Valuta Pris
Kjøp av valuta - egne kunder 25
Kjøp av valuta - andre kunder 100
Kjøp av reisesjekker 100 kr + 0,5%
 
maks 500,- 
Valutasjekker - kjøp Egen prisliste
Salg av valuta - egne kunder 25
Salg av valuta - andre kunder 100
Innløsning av reisesjekker - for bankens kunder 0
Valutasjekker salg Egen prisliste
Lån og kredittar  
Billån  
Salgspant i bil - fra nominell rente 7,00 %
Termingebyr 40
Etableringskostnader                 1500
Ved pant i fast eiendom er renta som for boliglån  
Bustadlån  
Pant i fast eiendom, innenfor 60% av verdi  
Lån over kr 1.500.000,- nominell rente 3,30 % *) 
Lån over kr 1.500.000,- effektiv rente. (Lån kr 1.500.000, 25 år) 3,39 % *) 
Lån mellom kr 1.000.000,- og 1.499.999,- nominell rente 3,75 % *) 
Lån mellom kr 1.000.000,- og 1.499.999,- effektiv rente. (Lån kr 1.000.000, 25 år) 3,87 % *) 
Lån mellom kr 500.000,- og 999.999,- nominell rente 3,90 % *) 
Lån mellom kr 500.000,- og 999.999,- effektiv rente. (Lån kr 500.000, 25 år) 4,06 % *) 
Lån under kr 500.000,- nominell rente 4,10 % *)

Lån under kr 500.000,- effektiv rente.
(Lån kr 100.000, 15 år)

4,35 % *)


Etableringskostnader
Depotbegyr                                                                         

0,10 % min. 1500
500

Termingebyr 40 
Flexilån pant i fast eigedom innanfor 75% av verdi  
Flexilån 3,40 % *)
Etableringskostnader
Depotbegyr
0,10 % min. 1500
500
Termingebyr 40 
BSU-lån (Førstehjemslån)  
Rente p.a (Krav om10% egenkapital) 3,30 % *) 
Etableringskostnader
Depotgebyr
0,10 % min.1500
500
 
Termingebyr 25
   
*) Rentesatsar som gjeld for kundar med fordelsprogram (18t30, Aktiv eller Nyt Livet).
 
For kundar utan fordelsprogram er renta 0,4 %-poeng høgare.
 
Byggelån  
Rente p.a (beregnet av benyttet del av lånet) 6,15 %
Provisjon pr. kvartal (av bevilget beløp) 0,333 %
Etableringskostnader (minimum) 5000
Lån m/ kausjonist  
Kausjonistlån. Rente p.a nominell 8,20 %
Termingebyr 40
Etableringskostnader 0,10 % min. 1500
Lønskontokreditt Pris
Rente p.a nominell (uten sikkerhet) 13,25 %
Provisjon pr. kvartal (beregnet av innvilget kreditt) 0,25 %
Etableringskostnader 1500
Fastrentelån  
Prisen varierer, ta kontakt med oss   
Valutalån  
Ta kontakt for mer informasjon  
   
Boligsparing for ungdom  
Rente p.a 3,60 %
Brukskonto  
Rente p.a 0,10 %
Labb og Line Spareklubb for barn  
Spareklubb uten forsikring 1,45 %
Spareklubb med forsikring 2,45 %
13t18  
Spareklubb uten forsikring 1,45 %
Spareklubb med forsikring (inntil fylte 20 år) 2,45 %
Spareklubb med forsikring (etter fylte 20 år følges vanlig prisliste)  
Foliokonto  
< kr 200.000 0,10 %
Kr 200.000 - 1.000.000 0,20 %
> kr 1.000.000 0,45 %
Nyt Livet/Honnørkonto  
Nyt Livet er vårt beste tilbud til deg over 64 år. Honnørkonto er et avsluttet produkt. Det åpnes ikke nye honnørkontoer, men vilkårene gjelder for de som allerede har en honnørkonto.  
Inntil kr 50.000 0,10 %
Kr 50.000 - 500.000 1,80 %
Kr 500.000 - 1.000.000 2,05 %
Over 1.000.000 2,45 %
Kapitalkonto  
Rente p.a 0,25 %
24 gebyrfrie uttak pr. år + fjorårets renter. Ved flere uttak 2,00% gebyr  
Plasseringskonto  
Inntil kr 50.000 0,60 %
Kr 50.000 - 500.000 1,80 %
Kr 500.000 - 1.000.000 2,05 %
> kr 1.000.000 2,45 %
Sist endret 28.05.2010