Lukk vinduet

SpareBank 1 SMN

Navn på selskapet SpareBank 1 SMN
Besøksadresse SpareBank 1 SMN
Søndregate 4
7011 Trondheim
Postadresse SpareBank 1 SMN
Postboks 4796 Sluppen
7467 Trondheim
E-postadresse smn@smn.no
Telefonnummer (+47) 07300
Telefaksnummer (+47) 73 58 58 10
Foretaksregister

Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00

Organisasjonsnummer NO 937901003
   
Tillatelse SpareBank 1 SMN har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Kredittilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90