Lukk vinduet

SpareBank 1 Nord-Norge

 

Navn på selskapet SpareBank 1 Nord-Norge
Forretningsadresse Storgata 65
Postadresse Postboks 6800 Langnes, 9298 Tromsø
e-postadresse 02244@snn.no
Telefonnummer [+47 915) 02244
Telefaksnummer (+47) 77 62 20 22
Foretaksregister

Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00

Organisasjonsnummer NO952 706 365
   
Tillatelse SpareBank 1 Nord-Norge har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Kredittilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90