Lukk vinduet

Om SpareBank 1

Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 er en allianse mellom 16 selvstendige banker. SpareBank 1 Gruppen har administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen gjennom selskapet Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA. Formålet er bl.a. å utvikle og levere felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter,  innkjøp, produkter og tjenester. Alliansesamarbeidet har også ansvar for nettstedet www.sparebank1.no

Navn på selskapet SpareBank 1 Gruppen AS Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 DA
Forretningsadresse Storgata 65, 9008 Tromsø Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Besøksadresse Hammersborggata 2, 0179 Oslo  Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo  Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
e-postadresse post@sparebank1.no  post@sparebank1.no
Telefonnummer (+47) 09020  (+47) 09020
Telefaksnummer (+47) 21 02 00 01  (+47) 21 02 00 01
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 975966372  986401598
Tillatelse  SpareBank 1 Gruppen har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å være morselskap i finanskonsern
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90

 

SpareBank 1 Gruppen
eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 %), SpareBank 1 Oslo Akershus (1,4 %), samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %).

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Medlemskort, SpareBank 1 Gruppen Finans og Conecto.

Selskaper direkte eiet av de fleste av bankene og LO med ulike eierandeler
Bank 1 Oslo Akershus, BN Bank, SpareBank 1 Boligkreditt, EiendomsMegler 1, SpareBank 1 Kundeservice, SpareBank 1 Kredittkort, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Verdipapirservice.

Disse selskapene leverer produkter for SpareBank 1. Har du spørsmål kan du kontakte din lokalbank eller selskapet som leverer produktet.