Lukk vinduet

Selskapsinformasjon

SpareBank 1 Telemark Informasjon:
Navn på selskapet SpareBank 1 Telemark
Forretningsadresse Storgata 117, 3921 Porsgrunn
Postadresse Postboks 188 3901 Porsgrunn
e-postadresse post@sb1telemark.no
Telefonnummer 02610
Telefaksnummer 35 56 96 01
Foretaksregister

Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00

Organisasjonsnummer NO937 891 334
   
Tillatelse SpareBank 1 Telemark har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanssynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90