Lukk vinduet

SpareBank 1 Modum

Navn på selskapet: SpareBank 1 Modum
Forretningsadresse: Vikersundgata 29, 3370 Vikersund
Postadresse: Postboks 114 , 3371 Vikersund
e-postadresse: ms@modum.sparebank1.no
Telefonnummer 02270
Telefaksnummer (+47)32 78 19 01

Foretaksregister: Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer: 937 889 186
 
Tillatelse: SpareBank1 Modum har tillatelse (konsesjon)
fra finansdepartementet til å drive bankvirksomhet,
og Kredittilsynet fører tilsyn med virksomheten.

Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90