Lukk vinduet

Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Østfold Akershus
Besøksadresse Kongensgate 21 (administrasjon)
Postadresse PB 130, 1501 Moss
e-postadresse epost@sparebank1.no
Telefonnummer (+47) 05700
Telefaksnummer (+47) 69 24 57 10
Foretaksregister

Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00

Organisasjonsnummer NO 837884 942
   
Tillatelse SpareBank 1 Østfold Akershus har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Kredittilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90