Close window

Om SpareBank 1 Gruppen AS og Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%).

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS, samt 75 % av aksjene i Argo Securities AS. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS eier SpareBank 1 Factoring (100%), Actor Fordringsforvaltning (100%), Actor Portefølje (100%) and Actor Verdigjenvinning (100%) .

SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Navn på selskapet SpareBank 1 Gruppen AS Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 DA
Forretningsadresse Storgata 65, 9008 Tromsø Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Besøksadresse Hammersborggata 2, 0179 Oslo  Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo  Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
e-postadresse post@sparebank1.no  post@sparebank1.no
Telefonnummer (+47) 09020  (+47) 09020
Telefaksnummer (+47) 21 02 00 01  (+47) 21 02 00 01
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 975966372  986401598
Tillatelse  SpareBank 1 Gruppen har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å være morselskap i finanskonsern
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90