Close window

SpareBank 1 Gudbrandsdal

 
Navn på selskapet SpareBank 1 Gudbrandsdal
Forretningsadresse Nedregata 69, 2640 Vinstra
Postadresse Nedregata 69, 2640 Vinstra
e-postadresse
 
bankpost@s1g.no
Telefonnummer +47 61 21 80 00
Foretaksregister
Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 937 888 104
Tillatelse

Sparebank 1 Gudbrandsdal har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.

Adresse til Finanstilsynet

Revierstredet 3, 0151 Oslo
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon (sentralbord): (+47) 22 93 98 00