Lukk vinduet

SpareBank 1 Hallingdal

Navn på selskapet SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Forretningsadresse Myren 41, 3570 Ål
Postadresse Postboks 173, 3571 Ål
e-postadresse post@sb1.no
Telefonnummer +47 03202
Telefaksnummer +47 32 02 39 01
Foretaksregister Brønnøysundregistrene
Organisasjonsnummer NO937 889 631
Hjemmeside http://www.sb1.no
Tillatelse

SpareBank 1 Hallingdal har konsesjon fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet og Finanstilsynet fører kontroll med virksomheten. Se detaljer her

Adresse til Finanstilsynet

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo