Lukk vinduet

Om SpareBank 1 Jevnaker

Vi er den ledende bank i vårt lokalmarked som er Jevnaker og Lunner kommuner med tilstøtende områder. Fra november 2001 utvidet vi vårt lokalmarked til også å omfattte Nittedal kommune.
Vi satser på å innfri våre kunders individuelle forventninger ved nærhet, lokal forankring og samarbeid.

Pr 31.12.2005 hadde banken en forvaltningskapital på 3,1 milliarder kroner og årsresultatet etter skatt for 2005 var 34 millioner kroner. Bankvirksomheten omfatter 47 årsverk fordelt på de fire kontorene på Jevnaker, Lunner , Harestua og Nittedal.

Vi er med i SpareBank 1 Alliansen gjennom vårt eierskap i Samarbeidende Sparebanker AS. Videre er vi sammen med andre lokale SpareBank 1 banker medeier i EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS