Lukk vinduet

SpareBank 1 Lom og Skjåk

Navn på selskapet Lom og Skjåk Sparebank ( Markedsnavn: SpareBank 1 Lom og Skjåk)
Forretningsadresse Sognefjellsvegen 4, 2686 Lom
Postadresse Sognefjellsvegen 4, 2686 Lom
e-postadresse bankpost@sb1ls.no
Telefonnummer [+47) 61 21 90 00
Telefaksnummer (+47) 61 21 90 01
Foretaksregister

Brønøyssundsregisterene
Telefon (+47) 75 00 75 00

Organisasjonsnummer 937 888 015
   
Tillatelse SpareBank 1 Lom og Skjåk har tillatelse (konsesjon) fra Finasdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Kreditttilsynet fører tilsyn med virksomheten
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
telefon (+47) 22 24 90 90