Lukk vinduet

SpareBank 1 Ringerike Hadeland - en bank med tradisjoner, en bank i utvikling!

Navn på Selskapet:  SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 
Forretningsadresse:  Søndre Torv 6, 3510 Hønefoss
 
Postadresse:   Postboks 518, Sentrum, 3504 Hønefoss
 
e-postadresse:  firmapost@rhbank.no
 
Telefonnummer:  (+47 915) 02130
 
Telefaksnummer:  (+47) 32 11 33 01
 
Foretaksregister:  Brønnøysundregistrene. Telefon (+47) 75 00 75 00
 
Organisasjonsnummer: NO937 889 275
 
Tillatelse:   SpareBank 1 Ringerike Hadeland har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Kredittilsynet fører tilsyn med virksomheten.
 
Adresse til Finansdepartementet   Akersgata 40, 0188 Oslo. Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Telefon (+47) 22 24 90 90