Lukk vinduet

SpareBank 1 BV

Navn på selskapet SpareBank 1 BV
Forretningsadresse Jernbanealleen 23/25, 3212 Sandefjord
Postadresse Postboks 216, 3201 Sandefjord
e-postadresse kundeservice@s1bv.no
Telefonnummer (+47 915) 02480
Telefaksnummer (+47) 33 46 22 50
Foretaksregister

Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00

Organisasjonsnummer NO944521836
   
Tillatelse SpareBank 1 BV har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Kredittilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet

Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90