Close window

Personvern og vilkår for bruk av nettsidene

 

Informasjon på nettsidene

Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester SpareBank 1 tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

 

Lenker

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpareBank 1 er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettsidene eller annen informasjon som presenteres på eller via disse nettsider.

 

Rettigheter

Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tigjengeliggjøring for almennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

 

Personvern / Privacy Policy

Klikk her for å lese mer om personvern og behandling av personopplysninger og hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy.