Close window

Vilkår for bruk av nettsidene

Informasjon på nettsidene

Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester SpareBank 1 tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker

Lenker til eksterne internettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpareBank 1 er ikke ansvarlig for innholdet på disse internettsidene eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsider.

Rettigheter

Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tigjengelig gjøring for almennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Cookies

Nettsidene inneholder såkalte cookies, dvs. små tekstfiler/informasjonskapsler som blir lagret på brukerens pc. Cookies brukes av sikkerhetsmessig årsaker og mekanismen som benyttes kjøres for alle forespørsler gjort fra innloggede brukere. Løsningen vil ikke fungere dersom brukeren slår av cookie-støtten i nettleseren. Bruk av cookies gir ingen opplysninger om brukeren, og medfører ingen sikkerhetsrisiko.