Lukk vinduet

Vilkår for bruk av nettsidene

Generelle vilkår


Informasjon på våre nettsider
Innholdet på nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester SpareBank 1 tilbyr, og aktuell informasjon. Vi søker å ha korrekt informasjon på våre nettsider, men har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av mangelfull eller uriktig informasjon. Informasjonen kan ikke sees på som individuell rådgivning eller et konkret tilbud, men kun som et eksempel på hva vi tilbyr. Når du bestiller et produkt eller en tjeneste vil du få et bindende tilbud.

Når vi lenker til eksterne nettsider er det for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpareBank 1 er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.
 
Eierskap og opphavsrett
Ansvarlig for nettstedet er SpareBank 1 som også har alle immaterielle rettigheter til innholdet på nettsidene. Uautorisert bruk av informasjonen er ikke tillatt.
 
Hvis uenighet om bruk
Uenighet som skulle oppstå som følge av bruk av SpareBank 1s nettsider, reguleres etter norsk rett med verneting i Norge.
 
Om bruk utenfor Norge
Informasjonen på våre nettsider er ikke beregnet for kunder bosatt i USA, Storbritannia og/eller andre land hvor bruk av informasjonen er ulovlig etter lokal lovgivning.
 
Andre vilkår
Det kan være utarbeidet vilkår som kun gjelder enkeltselskaper. Se vilkår på det enkelte selskap sine sider. Innholdet på nettsidene og de generelle vilkår vil ensidig kunne bli endret av SpareBank 1 ved behov.
Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss? Her finner du vår kontaktinformasjon.
 
Sikkerhet
Vi ber deg sette deg inn i våre råd om sikkerhet. Opplever du svindelforsøk som fisking, Nigeriasvindel, lotterisvindel og lignende? Send det inn til vårt nettsvindelmottak: nettsvindel@sparebank1.no.
Ser du hendelser/svindelforsøk rettet direkte mot SpareBank 1 eller våre kunder, så kan du varsle oss direkte ved å sende melding til: irt@sparebank1.no.
Vi jobber for å fjerne nettsider og annen infrastruktur som er ledd i slike svindelforsøk.