Lukk vinduet

Vilkår for bruk, sikkerheit og personvern

Informasjon på nettsidene
Innhaldet på desse nettsidene er ei oversikt over produkt og tenester SpareBank 1 Søre Sunnmøre tilbyr, saman med annan aktuell informasjon. Sjølv om vi gjer vårt beste for å formidle rett informasjon, kan vi ikkje garantere at informasjonen til ei kvar tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengeleg. Vi gjer også merksam på at produkt og vilkår kan bli endra. SpareBank 1 Søre Sunnmøre fråskriv seg ansvar for innhaldsmessige feil og dermed for dei konsekvensar som eventuelt måtte oppstå som følgje av bruk av informasjonen på våre nettsider.

Lenker
Lenker til eksterne internettsider er berre oppretta for å gjere relevant informasjon tilgjengeleg. SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje ansvarleg for innhaldet på desse internettsidene eller annan informasjon som vert presentert på eller via desse internettsider.

Rettar
Alt innhald på nettsidene er opphavsrettsleg beskytta. Kopiering, tigjengeleggjering for ålmenta og anna utnytting utover det som får følgje av åndsverkslova og/eller anna relevant lovgjeving er ikkje tillate utan skriftleg samtykke.

Jurisdiksjon
Tvistar som skulle oppstå som følgje av bruk av SpareBank 1 Søre Sunnmøre sine nettsider, vert regulert i norsk rett med verneting i Noreg.

Sikkerheit og personvern
Vi ber deg sette deg inn i sikkerheitsråda våre. Les meir om blandt anna 10 tips for ein sikker nettbank, korleis du handlar sikkert på nett og korleis du bør bruke kortvett. Opplever du fisking, annan svindel eller mistenker sikkerheitssårbarheiterer på nett, kan du kontakte oss på: irt@sparebank1.no

Her finner du informasjon om personvern i SpareBank 1 og korleis vi brukar informasjonskapslar (cookies) og analyseverkty.