Lukk vinduet

Personvern og vilkår for bruk av nettsidene

Informasjon på nettsidene
Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester SpareBank 1 tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på nett, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Linker
Linker til eksterne internettsider, er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpareBank 1 er ikke ansvarlig for innholdet på internettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av 3. part eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsider.

Sikkerhet og personvern
Vi ber deg sette deg inn i våre råd om sikkerhet. Les mer om blant annet 10 tips for en sikker nettbank, hvordan du handler sikkert på nett og hvordan du bør bruke kortvett.

Her finner du informasjon om personvern i SpareBank 1 og hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy.

Rettigheter
Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tigjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Jurisdiksjon
Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av SpareBank 1s nettsider, reguleres i norsk rett med verneting i Norge.