Om oss


Overskudd på 466 mill. kroner i første kvartal

  • Resultat før skatt 596 millioner kroner (466 millioner)
  • Resultat 466 millioner kroner (367 millioner) 
  • Avkastning på egenkapital 11,2 prosent (9,4 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,6 prosent (14,7 prosent)
  • Vekst i utlån 7,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,2 prosent (9,9 prosent)
  • Privatmarkedslån utgjør 66 prosent (65 prosent) av totale utlån 
  • Tap på utlån og garantier 48 millioner kroner (89 millioner) 
  • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (1,74). Bokført verdi per egenkapitalbevis 76,53 kroner (72,31)

Finanskalender 2018

4. mai: Regnskap per første kvartal 2018

Se hele finanskalenderen