Om oss

Resultat 1. halvår 2017

  • Resultat før skatt 961 millioner kroner (930 millioner)
  • Resultat 759 millioner kroner (771 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 9,9 prosent (10,9 prosent)
  • Vekst i utlån 8,5 prosent (6,5 prosent) og innskudd 12,7 prosent (1,3 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 175 millioner kroner (287 millioner), 0,25 prosent (0,44 prosent) av brutto utlån
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (14,1 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,65 kroner (3,71 kroner)

Vi gratulerer!

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat for 2017-2018 er tildelt Petter Kraft, Tomas Järmyr og Oscar Grönberg for prosjektet "Trondheim Jazzorkester og The MaxX".

Prisen skal brukes til å skrive ny musikk til Trondheim Jazzorkester.

Les mer om vinnerne


Finanskalender 2017

8. august: 2. kvartal

26. oktober: 3. kvartal

21. november: Representantskapsmøte


OM OSS


ANDRE OMRÅDER