Om oss

Ung og lovende?

Er du mellom 18 og 30 år og har et talent innenfor kultur, idrett eller samfunn? Da kan du søke om SpareBank 1 SMN Talentstipend.

Frist 10. desember

Endelig positive utsikter for hele regionen

Nå ser vi i SpareBank 1 SMN positive utsikter for næringslivet i hele Midt-Norge det kommende året. Så optimistisk har vi ikke vært siden 2013. Det viser Konjunkturbarometeret 2018. 

Midt-Norge er ikke lenger delt i to som under de tøffe årene vi har lagt bak oss. Møre og Romsdal slår tilbake, mens Trøndelag har litt svakere vekst etter sterk utvikling året før. 

Regnskap per 3. kvartal 2018

  • Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper
  • Resultatet var 1.689 millioner kroner og 413 millioner bedre enn samme periode i 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån
  • Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2018 14,9 prosent
  • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder, særlig i privatmarkedet
  • SpareBank 1 Gruppen og DNB inngikk 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og skaper et av landets største forsikringsselskaper.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.