Om oss


Resultat 4. kvartal 2017

  • Resultat før skatt 2.279 millioner kroner (2.029 millioner)
  • Resultat 1.828 millioner kroner (1.681 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 11,5 prosent (11,3 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,9 prosent (14,9 prosent)
  • Vekst i utlån 8,2 prosent (8,0 prosent) og innskudd 13,9 prosent (4,8 prosent)
  • Andel privatmarkedslån 66 prosent (65 prosent)
  • Tap på utlån 341 millioner kroner (516 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,69 kroner (7,91)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 78,66 kroner (73,26), inklusive foreslått utbytte for 2017
  • Foreslått utbytte 4,40 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 322 millioner

Finanskalender 2018

7. februar: Foreløpig årsregnskap 2017

22. mars: Møte i Representantskapet

23. mars: Ex. utbytte

5. april: Utbetaling av utbytte

4. mai: Regnskap per første kvartal 2018

Se hele finanskalenderen