SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Start sparekonto i dag og få ekstra bonusrente.
#loan;coverage %;value;intrest; 
houseloan;60;0;3,40;
houseloan;60;0;3,40;
houseloan;80;0;3,40;
houseloan;80;0;3,40;
carloan;55;0;5,10;
carloan;65;0;5,10;
ordenaryloan;0;0;8,50;
houseloan_default;0;0;3,40;
carloan_default;0;0;5,10;
loan_default;0;0;8,50;
establish_adm_fee;0;800;;
month_adm_fee;0;35;;
depot_adm_fee;0;500;;
off_reg_adm_adm_fee;0;1935;;
per mnd
Kjøpesum
Egenkapital
Rente
Nedbetalingstid
 

Vi har ikkje registrert aktivitet på ei stund, og du vil snart bli logga ut. Trykk OK for å fortsette i nettbanken