SpareBank 1 Telemark

Barne- og ungdomsforsikring

Hva skjer hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke, og hvordan påvirkes barnets fremtid av dette? Barneforsikring med  uførepensjon sikrer barnet ditt trygghet for inntekt gjennom hele livet.
Barneforsikringen dekker blant annet:
  • utbetaling ved sykdom og ulykke
  • støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler
  • dekning av behandlingsutgifter ved ulykke
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • utbetaling ved barnets død
     


 
Uførepensjon – trygghet for inntekt som voksen
Visste du at barn som blir uføre må klare seg med en begrenset inntekt resten av livet? Ved å inkludere uførepensjon for barn og unge i forsikringen, sikrer du barnet ditt trygghet for inntekt også som voksen.

Barneforsikringen kan kjøpes når barnet er mellom 2 måneder og 16 år. 

Lær mer om barne- og ungdomsforsikringen: 
 
 
 

Vi har ikke registrert aktivitet på en stund, og du vil snart bli logget ut.
Trykk OK for å fortsette i nettbanken