Ansvarsforsikring drone

Droneforsikring er inkludert i innboforsikringen. Ansvarsforsikringen dekker droner/modellfly som benyttes i åpen kategori (A1, A2 og A3). 

Hva dekker droneforsikring?

Ansvarsforsikringen dekker droner som er registret på forsikrede og for skader som oppstår under lovlig flyvning innen åpen kategori A1, A2 og A3. Forsikringen dekker ikke skader på egen drone.

Droneforsikringen er begrenset til skader som oppstår under lek, hobbybruk og konkurranser, og at flyvningen skjer innfor til gjeldene regelverk gitt av myndighetene. Maks erstatning er begrenset til ca 9,3 millioner kroner (750 000 SDR).

En drone med droneforsikring som flyr over en bro i Fredrikstad

Registrering

For alle type droner som veier mer enn 250 gram eller har kamera, må du registrere deg på flydrone.no.

For alle droner som veier mer enn 250 gram må piloter ta nettkurs og netteksamen.