Selskapsinformasjon

SpareBank 1-alliansen er et samarbeid mellom 13 banker under felles merkevare SpareBank 1. Samarbeidet er organisert gjennom selskapet SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA og flere selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene. SpareBank 1 Utvikling DA har ansvar for nettstedet sparebank1.no.

Navn på selskapet SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Utvikling DA
Besøksadresse SpareBank 1 Gruppen AS
Hammersborggata 2, 
0179 Oslo
SpareBank 1 Utvikling DA
Hammersborggata 2, 
0179 Oslo
Postadresse SpareBank 1 Gruppen AS
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo
SpareBank 1 Utvikling DA
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo
Telefonnummer 915 09020 (fra utlandet +47 915 09020) 915 09020 (fra utlandet +47 915 09020)
Telefaksnummer (+47) 21 02 00 01 (+47) 21 02 00 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
 
Organisasjonsnummer NO 975966372 NO 986401598
Tillatelse SpareBank 1 Gruppen AS har tillatelse (konsesjon) fra
Finansdepartementet til å være morselskap i finanskonsern.
 
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90