Hva gjør vi med depositum om det er flere som leier sammen?

Dersom dere er flere leietakere av samme bofellesskap eller leilighet må hver enkelt leietaker opprette egen depositumskonto med utleier. Det er kun tillatt med én leietaker per depositumskonto.

Leietaker er eier av depositumskontoen sammen med utleier som disponerer kontoen.