Hva skjer om jeg har lagt inn feil opplysninger i utlandsbetalingen?

Betalingen kan da komme i retur, og ofte vil du motta mindre penger enn du sendte på grunn av kursforandringer og kostnader ved å returnere pengene. Vi kan dessverre ikke påvirke eller refundere dette tapet.

De mest vanlige årsakene:

  • Feil i navn eller adresse til mottaker
  • Overførsel til feil eller avsluttet kontonummer
  • Ikke samsvar mellom navn på mottaker og eier av konto
  • Feil SWIFT/BIC
  • Betalingen er gjort i en valuta mottaker ikke kan ta i mot