Hva må jeg ha med i melding til mottaker når jeg betaler til utlandet?

Her er det lurt å legge inn melding på engelsk om hva betalingen gjelder. Husk å ta med fakturanummer, kundenummer eller lignende. Det må være lett for mottaker å identifisere betalingen.

Skriver du på annet språk enn engelsk, kan du risikere at betalingen stopper opp og blir forsinket dersom utenlandsk bank ønsker nærmere forklaring på meldingen som er lagt inn.