Gjelder forsikring for campingvogn på fast plass?

Ja, du får kjøpt forsikring for campingvogn på fast plass. Campingvognforsikringen dekker også fortelt, spikertelt, fastmontert utstyr og løse gjenstander. Du er dekket ved både brann og tyveri. Les mer om hva som er dekket av campignvognforsikringen.

Dersom du har bygget spikertelt, platting eller andre campingbygg etter du kjøpte campingvognforsikringen, må du huske å gi beskjed til forsikringsrådgiver om dette, så disse også står oppført i forsikringsavtalen din.

Har du campingvognforsikring hos oss for campingvogn på fast plass vil forsikringen hovedsaklig kun gjelde ved den faste plassen. Unntaket er ved transport i disse tilfellene:

  • mellom to faste steder (sommerplass og vinterlagring)
  • til og fra service og EU-kontroll
     

Ønsker du å kjøpe eller gjøre endringer på campingvognforsikringen?