Hvor lang garanti er det på reparasjon av bil?

Vi har 8 års reparasjonsgaranti for bil. Garantien dekker utbedring av feil og mangler ved deler og reparasjonsarbeid, når skaden er reparert på et av våre avtaleverksteder. Garantiperioden starter den dagen bilen utleveres fra verkstedet. Reklamasjonen må du melde til verkstedet som utførte reparasjonen og Fremtind så raskt som mulig, og senest innen to måneder etter at en mulig mangel er oppdaget. 

Garantien gjelder:

  • for privatbiler inntil 3500 kg.
  • for reparasjoner utført etter 01.01.2023.
  • ikke for glass og slitasjedeler.
      

Har du oppdaget mangel/feil ved en reparasjon?