Hvor lenge må jeg vente på operasjon?

Hvis du har privat helseforsikring eller helseforsikring gjennom jobben din, er du garantert en ventetid på operasjon i maksimalt 10 dager, i det private helsevesenet.

Uten helseforsikring
Hvis du ikke har helseforsikring, vil du få hjelp av det offentlige helsevesenet. For offentlige helsekøer varierer ventetiden avhengig av hvilken type operasjon eller behandling du trenger. Median ventetid for utredning og behandling innen somatikk var henholdsvis 48 og 40 dager ifølge en rapport fra Helsedirektoratet i 2021.

Venting på svar, innkallelse og operasjon er ofte en ekstra byrde for de som allerede sliter med plager, smerter og sykdom. Pasienter som venter kan føle at de har lite eller ingen kontroll over situasjonen. Når man er syk, øker ofte behovet for kontroll fordi fremtiden blir usikker, og sykdommen forstyrrer de vanlige rutinene og aktivitetene.

 

Har du ikke privat helseforsikring?