• Mottatt månedlig faktura kan være produsert før bilforsikringen er avsluttet hos oss. Det som er fakturert for mye trekkes fra på neste månedlige faktura.