Hva er sikkerhetsforskrifter for båt?

Sikkerhetsforsikriftene for båt er et sett regler du må overholde for å ha krav på full erstatning ved bruk av båtforsikringen. Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Hvis du ikke overholder, eller påser at de blir overholdt, kan du få avkorting på forsikringen hvis det skulle skje noe. Sikkerhetsforskriften vil du også finne i forsikringsavtalen din. 

Her finner du ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter for fritidsbåt:

Ansvarsbegrensninger ved risikoendringer
(jf. forsikringsavtaleloven §§ 4-6 og 4-7)
Sikrede skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden. Forsikringsselskapets ansvar kan reduseres eller falle bort hvis:

 • Rabattgivende sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset endres, ikke gjennomføres eller holdes ved like.
 • Båten leies ut uten at dette fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Påbygging eller endring av båtens tekniske egenskaper skal gjennomføres – før arbeidet starter .

Sikkerhetsforskrifter
(jf. forsikringsavtaleloven § 4-8)
Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Har sikrede forsømt å overholde, eller påse at de blir overholdt, kan forsikringsselskapet ansvar falle helt eller delvis bort.

Vedlikehold og tilsyn

 • Båten skal holdes i sjødyktig stand (jf. Sjøloven og Fritids- og småbåtloven).
 • Båten skal holdes lens, fortøyes forsvarlig og det skal føres forsvarlig og relevant tilsyn med båt og tilbehør for blant annet å forhindre at båten synker når den er i fortøyning.
 • Årlig service og vedlikehold av båt og motor skal gjennomføres.
 • Hvis båten har skroggjennomføringer under vannlinjen skal det være montert stoppekran på alle gjennomføringer og kranen skal være stengt når båten ikke er i bruk. Dette gjelder hvis båten befinner seg på vannet i tiden fra 1. november til 31. mars.

Tyverisikring

 • Utenbordsmotor, hekkaggregat/utenbordsdrev skal være fastlåst eller boltet til båten.
 • Båten skal være forsvarlig låst når den forlates, dette gjelder også båt på henger.
 • Når båten forlates skal nøkler oppbevares adskilt fra båten og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Båtutstyr, tilbehør og løsøre skal være fastmontert til båten, eller innelåst i båten, når denne ikke benyttes i sesongen.

Under opplag skal

 • Løst utstyr, tilbehør og løsøre ikke være oppbevart/lagret om bord.
 • Utenbordsmotor under 20 HK være innelåst i bygning.
 • Båten være forsvarlig støttet opp og tildekket.
 • Tildekking/opplagspresenning/telt holdes fri for snø og nedbør for å forhindre at dette kollapser.

Brann

 • Motorbåt på inntil 10 meter (33 fot) skal ha minst ett brannslokningsapparat.
 • Motorbåt fra og med 10 meter skal ha minst to brannslokningsapparater

 

Last ned som PDF:

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }