Hva er uførekapital?

Uførekapital er en av to typer uføreforsikringer. Uførekapital utbetales som en engangssum ved varig uførhet, i motsetning til uførepensjon som utbetales som fast månedlige beløp ved midlertidig eller varig uførhet.

Når du kjøper uførekapital velger du hvilken sum som skal utbetales ved uførhet. Du må fylle ut et lovpålagt helseerklæringsskjema som inneholder spørsmål om din helse, yrke og livsstil. For å kjøpe uførekapital må du være mellom 16 - 58 år. Forsikringen varer frem til du fyller 60 år, eller sier den opp.

Har du uførekapital må du være minst 50 % varig arbeidsufør for å få utbetaling. Da utbetales hele forsikringssummen som en skattefri engangssum. Du velger selv hva du ønsker å bruke pengene på. Mange velger å betale ned gjeld og tilpasse boligen til den nye livssituasjonen.

Hvor høy utbetaling kan jeg velge?
Når du kjøper uførekapital kan du velge mellom forsikringssummer opptil 1.250.000 kroner. Hvis du ønsker høyere sum tilbyr vi inntil 3 ganger årslønn mot økonomiske opplysninger (maks 40 G).