Hvem har oversikt over transaksjoner?

Du vil ha oversikt over all bruk, både av ditt eget kort og tilleggskort. Den du har delt tilleggskort med vil kun se sitt eget bruk.