Hva er fellesgjeld?

Fellesgjeld er den totale gjelden til borettslaget, sameiet eller boligaksjeselskapet. Når du kjøper en bolig med fellesgjeld, følger en «andel» av fellesgjelden med boligen. Denne gjelden er som regel tatt opp i forbindelse med:   

  • Bygging av boligen
  • Oppussing eller renovering
  • Vedlikehold

Når du kjøper deg en ny bolig, overtar du altså ansvaret for å betale din andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden regnes som en del av kostnaden ved å kjøpe bolig. Derfor bør du se på totalprisen på boligen når du er på boligjakt, for å sikre at du har nok penger til å betjene både eget lån og fellesgjelden.

Fellesgjelden inngår som hovedregel i dine månedlige fellesutgifter. Fellesutgiftene dekker blant annet forsikringer, vaktmestertjenester, vedlikehold og kommunale avgifter.

Se også: 
Hva er forskjellen på selveier og borettslag?