Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

Du kan ikke ha mer i gjeld enn fem ganger inntekten din. Dette kalles gjerne gjeldsgrad. Med samlet gjeld/gjeldsgrad menes all gjeld – også studielån, billån, forbrukslån, kredittkortgjeld og fellesgjeld. Du kan se hele din samlede gjeld i Gjeldsregisteret

Eksempel:

  • Hvis du tjener 500.000 kroner i året er det meste du kan låne 2,5 millioner kroner (500.000 x 5 = 2.500.000)
  • Har du andre lån i tillegg, vil du kunne låne mindre. Med for eksempel 100.000 kroner i billån vil du bare kunne låne 2,4 millioner kroner (2.500.000 – 100.000 = 2.400.000)
  • Hvis dere er to som låner sammen blir inntektene lagt sammmen, noe som betyr at hvis dere begge tjener 500.000 kroner i året vil dere kunne låne maksmalt 5 millioner kroner (1.000.000 x 5 = 5.000.000 - eventuell annen gjeld)

Skattefri inntekt tas med i beregningen av årsinntekt, så lenge du kan dokumentere den og at den er stabil over tid. Det betyr at inntekter fra utleie, barnetrygd og lignende blir inkludert i regnestykket. 

Du må også tåle renteøkning

I tillegg til gjeldsgrad vil banken også vurdere din betjeningsevne. Banken legger til grunn at du må tåle en renteøkning på minimum 3 prosentpoeng fra dagens nivå eller minst 7 prosent. Dette kalles «stressrente». Den kan gjøre at personer og familier med lav inntekt (og lave inntekstutsikter) kanskje ikke får låne fullt fem ganger inntekten.

I Norge er det utlånsforskriften som sier for hvor mye du kan få i lån, og alle banker i Norge må følge de samme reglene.